Αντιστεκόμαστε όπως μπορούμε σε κάθε μορφή καταπίεσης, σε κάθε ολιγάρχη, σε όλα τα απολυταρχικά καθεστώτα. Δεν...