Να και μία σοβαρή πρόταση σαλάτας που μπορεί να σταθεί περίφανα στον χαρακτηρισμό “πλήρες χορταστικό γεύμα”!...