Την ξύπνησα απο τον λίθαργο της απραγίας και έδωσα νόημα στην απλοϊκή ύπαρξή της: "ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ...