Τα Σφολιατίνια της Αυτοκρατορίας της σούπας Ναι, το ευκολότερο συνοδευτικό για σούπες έφτασε. Δε χρειάζεσαι ψωμιά...