Αυτή τη συνταγή την απέκτησα από μία μικρή Ιταλική αλευροβιομηχανία που συνεργαζόμουν παλαιότερα εισάγοντας Ιταλικά τρόφιμα...